Velg en side

Overholder dere DATATILSYNETS anbefalinger?

Datatilsynet har sett nærmere på Google Analytics samt innstillingene og vilkårene som verktøyet leveres med. På bakgrunn av denne gjennomgangen konkluderer Datatilsynet med at verktøyet ikke uten videre er lovlig å bruke. Lovlig bruk forutsetter at man gjør en rekke forberedelser i tillegg til å bruke innstillingene som Google stiller til rådighet.

Dette er et enkelt system som gjør det mulig å beholde Google Analytics og de dataene som er samlet inn gjennom en digital innsats over lengre tid. Med DataBOT er dere sikret at dere overholder gjeldende lovgivning og Datatilsynets anbefalinger for personopplysninger.

Fordeler

  • Du følger Datatilsynets anbefalinger
  • Du beholder viktige data
  • Enhetlig datasett
  • Du slipper å bytte til et annet system
  • Du beholder alle nåværende integrasjoner
  • Du slipper å lære deg et nytt statistikkverktøy
  • Data som kan knyttes til personer, er sortert ut
  • Data som kommer inn, har fortsatt mål satt opp i GTM
  • Du kan fortsatt bruke UTM-koder
  • Du kan fortsatt bruke Google Data Studio

Priser på reverse proxy-server:

Utviklet av

PII Guard er et dansk programvarefirma etablert av Martin Staal Boesgaard i 2018. Vi er spesialister på beskyttelse av personopplysninger og andre følsomme data. Løsningene våre sikrer effektiv beskyttelse av data, slik at de kan brukes til flere formål, f.eks. analyse, statistikk, testing, KI- trening, skyløsninger, datavarehus og forskning. Med løsningene våre kan man bruke data på akkurat samme måte som før, og med de samme verktøyene, men samtidig ivareta personvernet og overholde GDPR.

Du oppnår de samme resultatene for oppgaver som bygger på beskyttede data, som for oppgaver som bygger på data som ikke er beskyttet. Produktene våre hjelper i dag flere store og velkjente organisasjoner innenfor både offentlig og privat sektor. f.eks. banker, forsikringsselskap, pensjonsselskap og offentlige myndigheter.

Det er viktig for PII Guard å sikre at dataene til kundene våre er godt beskyttet, og at håndteringen av dataene er i tråd med GDPR.

”Når Datatilsynet lager nye retningslinjer, er det vår oppgave å hjelpe kundene med å overholde reglene.”

Andreas Mortensen CEO

I samarbeid med

 

   

DataBOT er utviklet i samarbeid med Mack Media & Mortensen Media. Vi hjelper norske, danske og svenske virksomheter og organisasjoner med å styrke og forbedre den digitale tilstedeværelsen. Vårt team av spesialister bidrar med støtte til alt fra programmering, nettsteder, digitale kampanjer, sosiale medier og annonsering. Vi er en av de mest erfarne virksomhetene på området, og vi dekker mange forskjellige bransjer. Det gjelder alt fra reiseliv, byggebransjen, service, nettbutikker, salg og industri. Med mer enn åtte års erfaring er vi en langsiktig samarbeidspartner i et marked der teknologien hele tiden utfordrer oss og gir oss nye muligheter. Dette er muligheter vi skal gripe. Samtidig skal vi bidra til at kundene overholder etiske standarder og regler.

 

Artikler

 

Datatilsynet

Bruk av Google Analytics til nettstatistikk

Datatilsynet

Datatilsynets fokusområder i 2023